Terms of use

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ

Το partyguideonline.gr δε συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από ιδιώτες, εκτός εάν οι ιδιώτες παρέχουν αυτά τα στοιχεία εθελοντικά. Τέτοιου είδους πληροφορίες -αν και όταν συλλεχθούν- σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών.

Το partyguideonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Οι στατιστικές αυτές έρευνες μπορεί να έχουν σχέση με τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μέρους ή όλης της έκδοσης. Το partyguideonline.gr θα προσφέρει σε τρίτους μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιωτών. 

Οι χρήστες / επισκέπτες, επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την ανάγνωση των σελίδων του partyguideonline.gr και όλων των υπηρεσιών του, πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται χρήστες, οι οποίοι συχνά επισκέπτονται το partyguideonline.gr, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, όπως βελτίωση εμφάνισης, αλληλεπιδραστικότητας, προσωπικές σελίδες και προσωπικά indexes.

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 1 Απριλίου 2013. Το partyguideonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και για το λόγο αυτό θα ενημερώνει τους χρήστες / επισκέπτες του σχετικά με οτιδήποτε νέο. Η παρούσα ιδιωτική δήλωση και οι πολιτικές που αναλύονται σε αυτή δεν στοχεύουν ούτε δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική νομική υποχρέωση έναντι του partyguideonline.gr ή της εταιρείας εκμετάλλευσής του.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ορισμοί

Το partyguideonline.gr (partyguideonline.gr) είναι η αλληλεπιδραστική online υπηρεσία των Αττικών Εκδόσεων στο Διαδίκτυο (World Wide Web στο Internet), το οποίο συντίθεται από υπηρεσίες πληροφόρησης και υλικού από τις Αττικές Εκδόσεις και από πιθανώς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεργαζόμενα με τις Αττικές Εκδόσεις

Συνδρομητής είναι κάθε πρόσωπο ή εταιρεία το/η οποίο/α εδραιώνει ή χρησιμοποιεί μία σύνδεση "λογαριασμό" μέσω Internet για να χρησιμοποιεί το partyguideonline.gr.

2. Γενικά

(A) Χρησιμοποιώντας το partyguideonline.gr(εκτός από το να διαβάζει αυτή τη σελίδα για πρώτη φορά) ο συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν. Το δικαίωμα χρήσης του partyguideonline.gr από το συνδρομητή είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ειδικά όταν πρόκειται για χρήση συνδρομητικών ενοτήτων. Ο συνδρομητής είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς "password_admin") και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που μπορεί να χρησιμοποιεί, όταν αυτοί υπάρχουν.

(B) Το partyguideonline.gr διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει κάθε πτυχή ή χαρακτηριστικό του partyguideonline.gr, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στα: α) περιεχόμενο, β) ώρες διαθεσιμότητας και γ) εξοπλισμό απαιτούμενο για τη χρήση του.

3. Αλλαγή όρων

Το partyguideonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του partyguideonline.gr. Κάτω από αυτή τη συμφωνία, το partyguideonline.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισαγάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς επίσης να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και πλήρωσής του. Το partyguideonline.gr θα δημοσιεύει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό (π.χ. Internet, e-mail κ.λπ.). Όποια χρήση του partyguideonline.gr από τους συνδρομητές μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται σε αυτή.

4. Eξοπλισμός

Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη χρησιμοποίηση του partyguideonline.gr, το οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

5. Συνδρομητική διαχείριση

(A) Ο συνδρομητής θα πρέπει να χρησιμοποιεί το partyguideonline.gr μόνο για νόμιμη χρήση. Ο συνδρομητής δεν πρέπει να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσα από το partyguideonline.gr και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να περιέχει, υλικό το οποίο παραβιάζει ή παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό, να προπηλακίζει τα προσωπικά ή δημόσια δικαιώματα, να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή όπως αλλιώς δυσάρεστο, το οποίο να ενθαρρύνει επαφή η οποία να συνιστά εγκληματική παράβαση, ή να δίνει δικαίωμα για νομική σύγκρουση και, γενικά, να παραβαίνει κάποιο νόμο. Επίσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από το partyguideonline.gr, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης η οποία να έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε "χρήση" ενός συνδρομητή που δημιουργεί πρόβλημα στην ευχάριστη ή απρόσκοπτη απόλαυση των υπηρεσιών του partyguideonline.gr σε άλλον συνδρομητή. Συνδρομητής (φυσικού ή νομικού προσώπου) ο οποίος χρησιμοποιεί το partyguideonline.gr και οποιαδήποτε υπηρεσία του δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εμπορική άγρα πελατών, συμπεριλαμβανομένης (αλλά όχι περιορισμένης) σε άγρα πελατών συνδρομητών-χρηστών για χρήση άλλης υπηρεσίας πληροφόρησης ανταγωνιστικής προς το partyguideonline.gr. Για τέτοιου είδους χρήση θα πρέπει να προηγηθεί ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

(B) Το partyguideonline.gr περιέχει προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) υλικό, σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων "scanned"), μουσικής, ήχων καθώς επίσης προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών. Επίσης, όλα τα περιεχόμενα του partyguideonline.gr έχουν πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Το partyguideonline.gr διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα της επιλογής, οργάνωσης, τρόπου εμφάνισης, προγραμματισμού του τρόπου εμφάνισης καθώς επίσης του υλικού αυτού καθ εαυτού ως πρωτότυπης και επίπονης διαδικασίας. Το partyguideonline.gr θέτει υπό την προστασία του το πνευματικό δικαίωμα κάθε συνεργάτη παροχέα υλικού για κάθε υπηρεσία και επιφυλάσσεται για τη χρησιμοποίηση κάθε ένδικου μέσου για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης αυτού του δικαιώματος. Ο συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό του partyguideonline.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση, και μόνο για το χρόνο χρήσης του partyguideonline.gr. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, δημιουργία δευτερογενούς εργασίας, ή με όποιο τρόπο εκμετάλλευση ιδίως με σκοπό το κέρδος μέρους ή όλου του partyguideonline.gr, αλλά και του υλικού που περιέχεται σε επιμέρους sites που το partyguideonline.gr"φιλοξενεί". Ο συνδρομητής μπορεί να "κατεβάζει" (download) υλικό από το partyguideonline.gr μόνο για δική του χρήση και πάντοτε με προσωπική του ευθύνη. Εκτός αν ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ έχει προηγηθεί με το partyguideonline.gr ή τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επανεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που "κατέβασε" (download) ο συνδρομητής (νομικό ή φυσικό πρόσωπο).

Ακόμη και μετά από ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ δεν επιτρέπεται η αλλαγή των χαρακτηριστικών, των στοιχείων των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων ή η απαλοιφή των σημάτων κατατεθέν ή των μηνυμάτων εμφάνισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο συνδρομητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επάνω σε οτιδήποτε "κατεβάζει" (download) στον υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η χρήση του partyguideonline.gr ή σε οποιοδήποτε δίκτυο.

(Γ) Ο συνδρομητής δεν πρέπει να στέλνει(upload) ή να εκπέμπει στοιχεία μέσω φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων ή να κάνει προσιτό στο partyguideonline.gr υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, από σήματα κατατεθέντα τα οποία δεν του ανήκουν ή για τα οποία δεν έχει ΓΡΑΠΤΗ άδεια εκμετάλλευσης. Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους για την παραβίαση του παραπάνω όρου και θα φέρει το βάρος οποιασδήποτε αποζημίωσης ήθελε ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη τυχόν πνευματικού δικαιώματος το οποίο προστατεύεται από τους νόμους του ελληνικού ή άλλου κράτους.

6. Δήλωση εγγύησης - Περιορισμοί ευθύνης

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΑΓΟΡΑΣ, ΟΥΤΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ -ΟΥΤΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΦΙΚΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ- ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Η ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ partyguideonline.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ. ΑΥΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΚΑΚΗ Ή ΟΧΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ partyguideonline.gr Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ partyguideonline.gr Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ partyguideonline.gr ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ. TO partyguideonline.gr, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ. ΤΟ partyguideonline.gr, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ.

7. Παρακολούθηση

Το partyguideonline.gr έχει το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κ.λπ., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το partyguideonline.gr έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να απαλείψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο partyguideonline.gr. Χωρίς κανένα όριο το partyguideonline.gr μπορεί να διακόψει, οποιαδήποτε στιγμή αυτό κρίνει, τη δημοσίευση κάθε όγκου και περιεχομένου πληροφόρησης.

8. Αποζημίωση

Ο συνδρομητής συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο partyguideonline.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή στην εταιρεία εκμετάλλευσής του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις. Το partyguideonline.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πλήρη ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιευμάτων και είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών.

9. Τερματισμός

Tο partyguideonline.gr ή ο συνδρομητής του μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα, το partyguideonline.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του συνδρομητή σε όποια υπηρεσία του και αν βρίσκεται αυτός, ηθελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

10. Σήματα κατατεθέντα

Το partyguideonline.gr και το partyguide-online.gr, και κάθε ένα από τα λογότυπά του αποτελούν copyright των Αττικών Εκδόσεων. Όσα άλλα σήματα ή λογότυπα τα οποία αναγράφονται ή εμφανίζονται στο partyguideonline.gr αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

11. Περιεχόμενο τρίτων

Στο μέτρο που στο partyguideonline.gr περιλαμβάνεται υλικό προερχόμενο από τρίτους, κάτι το οποίο ρητά θα σημειώνεται, το partyguideonline.gr δεν έχει εκδοτικό έλεγχο αυτού του περιεχομένου, όπως ακριβώς δεν έχει και μία βιβλιοθήκη ή ένα βιβλιοπωλείο. Κάθε είδους γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τρίτους. Το partyguideonline.gr και η εταιρεία εκμετάλλευσής του δεν μπορούν να εγγυηθούν την εγκυρότητα, συνέχεια ή χρησιμότητα τέτοιου είδους υλικού, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.

12.Ποικίλα

Αυτή η συμφωνία και κάθε λειτουργικός όρος του partyguideonline.gr ο οποίος καθιερώθηκε από το partyguideonline.gr στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του partyguideonline.gr (όπως αγγελίες, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λπ.) και να συμπληρώνουν το παρόν κείμενο.